Telefonní kontakty na lékaře v pohotovostní službě TIS

v pracovních dnech od 16.00 – 7.30 a ve dnech pracovního klidu

(pouze v případě poruchy přímých telefonních linek  224 91 92 93 a 224 91 54 02)


 Vedoucí TIS Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

phone 224 96 4532 

 MUDr. Hana Farná

phone 224 96 4523 
224 96 4141 
224 96 4234 

 MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. phone 224 96 4526 
 MUDR. Kateřina Pavlíčková 224 96 4524 
 MUDr. Kamil Vlček 224 96 4141 
224 96 4234 
224 96 4523 
 MUDr. Jiří Žák, CSc. 224 96 4141 
224 96 4234 
224 96 4523 
 Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 224 96 4155 
 MUDr. Jiří Hlušička 224 96 4151 
224 96 4534 
 PharmDr. Lucia Neuschlová 224 96 4151 
224 96 4534