MUDr. Hana Rakovcová

224 964 149

hana.rakovcova(at)vfn.cz
MUDr. Hana Farná

224 964 523

hana.farna(at)vfn.cz
Mgr. Karolína Mrázová Ph.D. 224 964 153 karolina.mrazova(at)vfn.cz
PharmDr. Eliška Lacinová 224 964 151, 224 964 534 eliska.lacinova(at)vfn.cz
doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 224 964 155 sergej.zacharov(at)vfn.cz
MUDr. Jiří Hlušička 224 964 151, 224 964 534 jiri.hlusicka(at)vfn.cz
PharmDr. Lucia Neuschlová 224 964 151, 224 964 534 lucia.neuschlova(at)vfn.cz