Telefonní kontakty na lékaře v pohotovostní službě TIS

v pracovních dnech od 16.00 – 7.30 a ve dnech pracovního klidu

(pouze v případě poruchy přímých telefonních linek  224 91 92 93 a 224 91 54 02)


 Vedoucí TIS Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

phone 224 96 4532 

 MUDr. Hana Farná

phone 224 96 4523 
224 96 4234 

 MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. phone 224 96 4526 
 MUDR. Kateřina Pavlíčková

224 96 4524 
224 96 4234 

 MUDr. Kamil Vlček  224 96 4234 
 Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 224 96 4155 
 MUDr. Jiří Hlušička

224 96 4151 
224 96 4153 
224 96 4234 
224 96 4149 

 PharmDr. Procházková Eliška 224 96 4151 
224 96 4234 
 MUDr. Lischková Lucie

 224 96 4153 
224 96 4149 
224 96 4234 
224 96 4151 

 MUDr. Regenda Marián  224 96 4153 
224 96 4149 
224 96 4234 
224 96 4151 
 PharmDr. Kolpach Zuzana  224 96 4234 
224 96 4151 
 Prim. MUDr. Lešovský Jiří  224 96 4536