Nařízení vlády ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, atd.

docx Nařízení vlády č.4 - 2012

 


 

Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem.

docx Nařízení vlády č. 454-2009

 


 

Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

docx Nařízení vlády č. 455-2009

 


 

Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

docx Nařízení vlády č. 467-2009

 


 

Vyhláška ze dne 6. května 2004, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

docx Vyhláška č. 305-2004

 


 

Zákon ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

docx Zákon č. 102-2001

 


 

Zákon ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

docx Zákon č. 167-1998, o návykových látkách

 


Zákon ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

docx Zákon č. 258-2000

 


 

Zákon ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

docx Zákon č. 326-2004

 


 

Zákon ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

docx Zákon č. 350-2011

 


 

Zákon ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

docx Zákon č. 378-2007 o léčivech

 


 

Zákon ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

docx Zákon č. 379-2005