DÁVKOVÁNÍ N-acetylcysteinu i.v. - 2 infuze


Při pochybnostech volejte na TIS – tel. 22491 92 93.

Pacienti s plazmatickou koncentrací nad linií 150 mg/l za 4 hodiny po požití paracetamolu vyžadují terapii NAC – viz nomogram.
Pacienti s plazmatickou koncentrací nad linií 120 mg/l za 4 hodiny po požití paracetamolu potřebují terapii jen při přítomnosti rizikových faktorů (malnutrice, chronická hepatitida, chronický alkoholismus, léčba rifampicinem, karbamazepinem, izoniazidem a dalšími induktory P450, protrahované zvracení, dehydratace, anorexia nervosa, bulimie, maligní tumory, HIV).
Pacienti pod linií 120 mg/l za 4 hodiny od požití terapii antidotem nepotřebují.
Pokud je doba požití nejistá, použití nomogramu je nespolehlivé. Není-li jistota o tom, zda pacientova koncentrace v plazmě je nad hranicí nomogramu, pacient má být léčen NAC.

 

 

A - DÁVKY - parenterální léčba NAC – DOSPĚLÍ a děti s tělesnou hmotností nad 40 kg:

DOPORUČUJÍ SE již jen 2 INFUZE v trvání celkem 20 hodin (objevuje se méně alergických reakcí díky plynulejšímu nástupu účinku, přitom efekt je stejný jako u dříve podávané 21hodinové léčby ve 3 infuzích s vyšší iniciální dávkou).


ACC INJEKT (100 mg/1 ml, 1 amp=3 ml) i.v. infúzi v 5% glukóze nebo fyziologickém roztoku
1. infuze (4 hod) 200 mg/kg v 500 ml 5% glukózy
2. infuze (16 hod) 100 mg/kg v 1000 ml 5% glukózy
Celková dávka/70 kg: 300 mg/kg = 1 amp ACC injekt/kg = 21 g/70 kg = asi 70 amp/70 kg).
V PŘÍPADĚ MASIVNÍHO PŘEDÁVKOVÁNÍ – tj. při koncentracích paracetamolu dvojnásobných proti linii nomogramu se doporučuje zdvojnásobit 2. infuzi (16 hod) na 200 mg/kg.
Rychlost první infuze je 125 ml/hod a druhé infuze 62,5 ml/hod.
DOSPĚLÍ - Dávkovací tabulka - množství N-acetylcysteinu spočítané pro každou infuzi podle hmotnosti pacienta zaokrouhlené na nejbližších 10 kg. 

 

DOSPĚLÍ 

PRVNÍ INFUZE NAC

DRUHÁ INFUZE NAC

Hmotnost pacienta (kg)

 Dávka: 200 mg/kg během 4 hod

v 500 ml roztoku glukózy

Dávka: 100 mg/kg během 16 hod

v 1000 ml roztoku glukózy

výpočet

Dávka N-acetylcysteinu (g) =

(0,20 x tělesná hmotnost v kg)

Dávka N-acetylcysteinu (g) =

(0,1 x tělesná hmotnost v kg)

50 kg

10 g

100 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 400 ml 5% glukózy

5 g

50 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 950 ml 5% glukózy

60 kg

12 g

120 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 380 ml 5% glukózy

6 g

60 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 940 ml 5% glukózy

70 kg

14 g

140 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 360 ml 5% glukózy

7 g

70 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 930 ml 5% glukózy

80 kg

16 g

160 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 340 ml 5% glukózy

8 g

80 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 920 ml 5% glukózy

90 kg

18 g

180 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 320 ml 5% glukózy

9 g

90 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 910 ml 5% glukózy

100 kg

20 g

200 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 300 ml 5% glukózy

10 g

100 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 900 ml 5% glukózy

110 -více kg

dávka NAC se již více nezvyšuje

22 g

220 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 280 ml 5% glukózy

11 g

110 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 890 ml 5% glukózy

 

B - DÁVKY - parenterální léčba NAC – DĚTI

Děti dostávají stejné dávky NAC/kg hmotnosti ve stejném 20-hod režimu. Kvůli riziku převodnění a hyponatrémie se u dětí do 40 kg hmotnosti preferuje podání ve fyziologickém roztoku před glukózou. Je třeba monitorovat vodní a elektrolytovou rovnováhu. Novorozenci (donošené děti mladší než 1 měsíc a předčasně narozené děti - celkově děti do 45 týdnů věku) mohou být více náchylné k poškození jater. Proto je třeba při každém předávkování paracetamolem zvážit léčbu NAC (Toxbase 12/2017).

Děti do hmotnosti 20 kg:

1. infuze (4 hod) 200 mg/kg v 7 ml/kg fyziologického roztoku 
2. infuze (16 hod) 100 mg/kg ve 14 ml/kg fyziologického roztoku

Děti o hmotnosti 20-40 kg:

1. infuze (4 hod) 200 mg/kg ve 250 ml fyziologického roztoku 
2. infuze (16 hod) 100 mg/kg v 500 ml fyziologického roztoku


Děti o hmotnosti 40 kg-více:

1. infuze (4 hod) 200 mg/kg v 500 ml 5% glukózy
2. infuze (16 hod) 100 mg/kg v 1000 ml 5% glukózy


Zdroje: TOXINZ 2020, Toxbase 12/2017, databáze TIS.