ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ OZÁŘENÝCH OSOB – STŘEDISKA SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE (SSZP)

Na základě ust. § 214 zákona č. 263/2016 Sb., (atomový zákon) a podle Směrnice rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. 12. 2013 vytvořila ČR systém poskytování specializované zdravotní péče vybranými klinickými zdravotnickými pracovišti osobám ozářeným při radiačních nehodách.

Střediska specializované zdravotní péče pro osoby ozářené při radiačních nehodách (SSZP) zveřejnilo MZ ve Věstníku č. 5/2013 v září 2013. Všechna mají celostátní působnost, neboť poskytují diferenciovanou specializovanou péči.

Toxikologické informační středisko (TIS) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je držitelem specifických radioantidot pro léčbu pacientů s vnitřní kontaminací radionuklidy. Zásoba radioantidot se nakupuje a doplňuje z finančních prostředků Ministerstva zdravotnictví.

Dostupnost radiačních antidot je pro poskytovatele zdravotních služeb v ČR zařízena na TIS podobně jako dostupnost jiných antidot a jejich přehled je zveřejněn v záložce ANTIDOTA – ZÁSOBY AKTUÁLNĚ.

SEZNAM SSZP pro ošetření osob v ČR

1. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE VFN

    - ambulantní i lůžková diagnostická, terapeutická a dispenzární péče osobám ozářeným ionizujícím zářením při radiační nehodě, u kterých bylo vysloveno podezření na vnitřní kontaminaci radionuklidy nebo na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou pod 1 Gy

 

2. SSZP PŘI ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE IV. INTERNÍ KLINIKY FN V HRADCI KRÁLOVÉ

    - příjem a léčení ozářených osob při podezření na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou vyšší než 1 Gy bez ohledu na kontaminaci radionuklidy

    - příjem a léčení ozářených dětí a mladistvých

    Příznaky, které již mohou nasvědčovat ozáření s dávkou vyšší než 1 Gy jsou: vyčerpanost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, střevní obtíže (průjem s výraznou ztrátou tekutin a následným rozvratem vnitřního prostředí), krvácení ze střeva, hypotenze atd.

 

3. SSZP PŘI KLINICE POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY V PRAZE

    - příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením

    - chirurgické ošetření lokálního depozitu radionuklidu a kontaminovaných poranění

    - ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření

 

4. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

    - příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením

    - chirurgické ošetření kontaminovaných poranění

    - ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření

Kontakty

1. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2, Praha 2, PSČ 128 08

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. +420 224 962 400, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zástupce přednosty (primář): MUDr. Ivana Krajsová, MBA +420 224 962 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát: +420 224 962 421, +420 224 962 586

Lůžkové oddělení-sesterna: +420 224 962 408, +420 601 363 419

 

2. SSZP PŘI KLINICE POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Přednosta: MUDr. Robert Zajíček Ph.D.

+420 267 163 362, +420 602 322 185, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedoucí SSZP-zástupce přednosty (primář): MUDr. Igor Pafčuga

+420 267 163 349, +420 776 077 617, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát kliniky

+420 267 163 365

Službu konající lékař

+420 267 163 392, +420 267 163 370

 

3. SSZP PŘI IV. INTERNÍ KLINICE – HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FNHK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, PSČ 500 05

Vedoucí SSZP: prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc.

+420 495 834 606, +420 602 473 792, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Přednosta kliniky: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

+420 495 834 612, +420 602 447 235, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát: Růžena Součková

+420 495 832 686 *

znak "*" za číslem indikuje hlasovou schránku pro zanechání vzkazu.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vrchní sestra: Vladislava Pavlicová

+420 495 834 519, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Službu konající lékař

+420 495 834 560

Transplantační jednotka

+420 495 834 530

 

4. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, Brno, PSČ 625 00

Vedoucí SSZP a primář: MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D. MBA

+420 532 233 371, +420 724 505 192

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát: Jana Fišerová

+420 532 233 385, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vrchní sestra: Mgr. Lucie Krátká

Přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie: prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

+420 532 233 004, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Primář Kliniky popálenin a plastické chirurgie: MUDr. Filip Černoch

+420 532 233 139, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SSZP PŘI ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ GENETIKY FTN

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, 140 59

cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve ozářených osob a určení ekvivalentu celotělové dávky ionizujícího záření.

Vedoucí SSZP: RNDr. Iva Hazdrová

+ 420 261 083 707, +420 728 916 193, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedoucí lékařské genetiky: MUDr. Vladimír Gregor

+420 261 083 636, +420 605 235 779, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Senovážné nám. 9, Praha 1, 110 00

Nepřetržitá služba (SÚJB) +420 224 220 200, +420 725 002 410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Bartoškova 1450/28, Praha 4 – Nusle, 140 00

Ústředna SÚRO +420 226 518 101 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddělení krizové připravenosti

Ing. Jaroslava Hejdová, vedoucí oddělení

+420 224 972. 947, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddělení bezpečnosti

Mgr. Marcela Minaříková Šandová vedoucí oddělení

+420 224 972 786, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mimořádné události: +420 724 179 963

 

TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO VFN

+420 224 91 92 93 nebo +420 224 915 402

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pro neakutní situace)