Alkohol

Synonyma: ethylalkohol, etanol, líh.

Bílé vínoAkutní otrava alkoholem se projevuje útlumem centrálního nervového systému různého stupně (až kóma u těžkých otrav), hypotermií (spolu s poruchou termoregulace a vasodilatací), hypoglykemií (nedostatek glukózy v krvi). Chronická konzumace alkoholu ovlivňuje i další metabolismus s následkem hepatotoxicity (poškození jater).

Etanol interaguje s celou řadou léků a jiných látek. Zesiluje tlumící účinek na centrální nervový systém v případě kombinace se sedativy, hypnotiky, trankvilizéry, antiepileptiky, antihistaminiky, morfinovými deriváty, kanabinoidy a organickými rozpouštědly. V případě kombinace s disulfiramem (Antabus) vyvolává takzvaný „antabusový syndrom" - bolesti břicha, zvracení, flush syndrom, zmatenost (v důsledku inhibice metabolismu acetaldehydu), podobně působí chinakrin, chloramfenikol, metronidazol, sulfonylurea nebo houba hnojník v kombinaci s alkoholem. V kombinaci s antidiabetiky nebo s inzulínem je riziko těžké hypoglykémie, s psychomimetiky nebo s analeptiky - riziko křečí až epiletického záchvatu.

Toxicita alkoholu je vysoce variabilní v závislosti na věku (děti jsou výrazně citlivější), toleranci, zdravotním stavu (hypoglykemie, hypotermie, aspirace) a akutní podpůrné léčbě. Letální dávka pro dospělé 5 – 6 g etanolu /kg (u alkoholiků až 13 g/kg), tj. 100 (u alkoholiků 260) ml piva / kg nebo 42 (183) ml vína/kg nebo 12 (37) ml destilátu /kg; pro děti - 3 g etanolu /kg. Maximum v krvi za 0,5 –1 hod. po požití, rychlost závisí na náplni žaludku a obsahu etanolu v nápoji. Nejrychleji se vstřebávají nalačno nápoje s obsahem 20% etanolu, pomaleji po tučném jídle pivo (cca 5% etanolu) nebo destiláty (40 a více %). Vstřebávání urychlují nápoje sycené CO2. Rychlost vylučování z organismu je konstantní, ale individuálně variabilní, závisí na aktivitě jaterních enzymů. Pokles hladiny alkoholu v krvi o 1 %o u běžných konzumentů trvá kolem 7 hodin.

Obsah ethanolu v obvyklých alkoholických nápojích

NÁPOJ objem ethanolu ethanol mg/ml obvyklá porce g ethanolu/porci
Destiláty 40 % 316 30 ml 10
Pivo 5 % 39,5 500 ml 20
Víno 13 % 103 200 ml 20

Obvyklé příznaky intoxikace alkoholem

  • Odstupňovány dle hladin etanolu v krvi:

1) Subklinické stadium: 0,2 - 0,5 %o (alkoholici do 1 %o) - žádné příznaky nebo lehká euforie, alkohol je cítit z dechu.

2) Euforické stadium: 0,5 - 1 %o (alkoholici až do 3 %o) - lehká podnapilost, vzestup sebedůvěry, odstranění zábran, lehká svalová inkoordinace, zpomalení reakčního času, snížení pozornosti. U dětí euforické stadium krátké, brzy dochází k útlumu a svalové hypotonii

3) Excitační stadium: 1 - 2 %o, (dávka kolem 0,7 g/kg, tj. 3-4 obvyklé alkoholické nápoje) - střední opilost, ztráta sebekontroly, emoční labilita, mnohomluvnost, ztráta kritického úsudku, poruchy koordinace a rovnováhy

4) Konfusní stadium: 2 - 3 %o (alkoholici do 5 %o) - těžká opilost, zmatenost, výrazné poruchy chápání, chůze, i zraku (diplopie), smazaná řeč, pokles vnímání bolesti, apatie

U dětí již může nastat kóma, častější je hypoglykémie, vedoucí ke křečím.

5) Stuporosní stadium: 3 - 4 %o - vážná intoxikace, neschopnost chůze, hlubší poruchy vědomí (letargie, stupor) nebo spánek, nevolnost, zvracení, někdy průjem, krvácení do GIT, inkontinence moči i stolice, počínající symptomy obrny dechového a oběhového centra; pokles TK, tachykardie, cyanóza, hypotermie.

6) Komatosní stadium: od 4 %o (alkoholici až od 5 %o) - většinou bezvědomí, hypo až areflexie, extenční rigidita končetin, trismus, křeče, nystagmus či konjugovaná deviace bulbů, hypotermie, povrchní dýchání, cyanóza, oběhový kolaps, hypoglykémie hlavně u dětí i s odstupem až 6 hodin po požití, metabolická acidóza, laktoacidoza u dětí a alkoholiků, ketoacidoza s hyperventilací u alkoholiků a při malnutrici, poruchy elektrolytů (hypokalemie, hypofosfatemie, hypomagnezinemie). Příčina smrti zástava dechu nebo méně často zástava srdce, aspirační pneumonitis, edém plic nebo prochlazení. Pokud nedojde ke smrti, pak přechod do hlubokého spánku. Případné následné potíže: zvracení, bolesti hlavy, myalgie, neuritis, retrográdní amnézie.

První pomoc při otravě alkoholem

      Nevyvolávat zvracení, ani nepodávat aktivní uhlí, které neovlivňuje vstřebávání alkoholu. Podat slazený nápoj a kontaktovat Toxikologické informační středisko.

      U dětí do 10 let v případě požití více než 0,4 ml/kg čistého etanolu (například více 8 ml/kg 5% piva, 4 ml/kg 10% vína, 1 ml/kg 40% destilátu), nebo u symptomatických dětí (viz příznaky intoxikace) je zapotřebí hospitalizace v nemocnici.

      U dospělých v případě závažných intoxikací po požití život ohrožující dávky je zapotřebí hospitalizace v nemocnici.

      Pozor na možnost zvracení a aspirace, jako prevence aspirace - semilaterální poloha (na boku) s ústy dolů.

      Pro další postup kontaktovat Toxikologické informační středisko.