Synonyma: společný název pro: Konopí seté (Cannabis sativa), Konopí indické (Cannabis indica), Konopí rumištní (Cannabis ruderalis).
  • marihuana-1
  • marihuana-2
  • marihuana-3
  • marihuana-4

 

Obsahové látky

Marihuana (květy s okvětnými lístky usušené samičí rostliny konopí) obsahuje cca 2-8 % tetrahydrocanabinolu (Δ9-THC), účinné látky. Δ9-THC působí prostřednictvím vazby na kanabinoidní receptory CB1 v CNS. V jedné 500 mg marihuanové cigaretě (joint) je 5-40 mg Δ9-THC, z toho jen 20-30% se dostává do plic. Dávka 2-3 mg THC stačí k dosažení „rauše" příležitostným kuřákem, těžší kuřáci konzumují i 420 mg THC za den.

Toxicita

Relativně malá, intoxikace z předávkování je možná většinou při perorálním podávání – konzumaci nápoje, „koláčků" (delší doba dosažení max. efektu, těžší odhad potřebné dávky), kuřáci marihuany snadněji regulují dávku a přestávají kouřit po rychlém dosažení euforie. U lidí nebyla dosud zaznamenána smrtelná otrava THC.

Použití

1) inhalace – kouření Účinky po 6 - 12 min. po inhalaci, maximální efekt za 20-30 min., efekt trvá 2-3 hod., odeznívá postupně do 5 hod.

2) požití - konopné koláčky, konopné mléko, někdy extrakt alkoholový. Účinky po 30 - 90 min. po požití, maximální efekt mezi 2.-4. hod., efekt trvá 8-12 hodin.

3) intravenosní aplikace - 5 mg Δ9-THC v 5% etanolovém roztoku - 2mg/ml, aplikuje se pomalu, nástup účinků rychlý, trvá 4 - 6hod.

Kinetika

Vstřebávání u lidí: ze zažívacího traktu - 4-12 % Δ9-THC, inhalačně 10-35 % Δ9-THC.

Metabolismus probíhá v játrech, cytochrom P450 mění aktivní komponentu - tetrahydrocanabinol (Δ9-THC) na metabolity.

Vylučování stolicí (80 % dávky) a močí (20 % dávky). Eliminační poločas Δ9-THC - 90-120 minut. U metabolitů – 6-8 dní. Stolicí se vylučuje 35% orální dávky během 72 hod. jako nekonjugovaný metabolit (z toho 2/3 v prvních 24 hodinách). Renální exkrece - 10% -15% orální dávky během 72 hodin jako kyselé metabolity a jejich konjugáty. Přechází do mateřského mléka, koncentrace 8,5-krát vyšší než v séru matky.

Příznaky intoxikace

K předávkování častěji dochází při perorálním podání.

Psychické příznaky: pozitivní - tzv. konopný „rauš" – euforie, dobrá nálada, veselost, činorodost, někdy uklidnění, malátnost, ospalost až apatie. Negativní reakce: únava, otupělost, zmatenost, znepokojenost, neklid, úzkost až panická reakce, paranoidní myšlenky, poruchy vnímání, dysforie, depresivní nebo psychotické reakce, agresivita, halucinace, derealizace, někdy delirantní stav.

Fyzické příznaky: zarudlé spojivky (vazodilatace cév), periferní vazodilatace, závratě (ortostatická hypotenze), tachykardie, u pacientů s ICHS zvýšený nárok srdce na kyslík (možnost ischemického záchvatu, arytmie, infarktu).

Zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech, utlum motility GIT. Po požití per os občas nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem.

Laboratoř: Δ9-THC-karboxylová kyselina je detekovatelná v moči 3 dny po užití (u chronických uživatelů 3-4 týdnů). Orientační imunochemické testy (limit nejčastěji 50 ng/ml), chromatografické metody. Další možnost – průkaz THC nebo THC-karboxylové kyseliny v krvi.

Léčba

U dětí observace v nemocnici 6 hodin po požití per os, u dospělých hospitalizace jen v případě psychiatrické symptomatiky. Monitorovat stav vědomí, frekvenci dýchání, puls, EKG, saturaci. Kontrola glykémie, močoviny a elektrolytů, kreatininu, ABR, krevního obrazu. V případě panického stavu – zajištění klidného a tichého prostředí, benzodiazepiny. U delirantních stavu – i.v. haloperidol, nebo tiaprid, melperon. Korekce metabolických poruch, rehidratace, další symptomatická a podpůrná terapie.