Facebook

Vítejte na stránkách Toxikologického informačního střediska (TIS)

Co dělat při akutní otravě

Otravy

   Volejte   224  91 92 93   nebo   224 91 54 02 

 

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si:

  •   přesné informace o nehodě
  •   celé jméno
  •   rodné číslo
  •   zdravotní pojišťovnu
  •   zdravotníci také IČP (identifikační číslo pracoviště)

Žádáme lékaře, aby si v zájmu usnadnění a urychlení konzultace, lze-li to zjistit, předem vypočítali, jakým množstvím léku (účinné látky) se pacient intoxikoval. Zároveň také zkusit odhadnout nebo zjistit tělesnou hmotnost pacienta.

Klinika pracovního lékařství


ANTIDOTA A ANTIINFEKTIVA

V zájmu naplnění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice zajišťuje a spravuje Zásobu vybraných léčiv, která nejsou na tuzemském trhu registrovaná a jsou určená k léčbě život ohrožujících otrav a stavů z oblasti infekčního lékařství. Výběr antiinfektiv, velikost doporučené zásoby a intervalů pro jejich aplikaci zajistil výbor České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Zásoba vybraných antiinfektiv, antisér, antidot a jiných v ČR většinou neregistrovaných léčivých přípravků je pořizována z každoročního provozního příspěvku zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví pro TIS VFN.

Všechny informace včetně seznamu schválených léčiv, aktuální zásobě, formulářů pro akutní získání léku i nákup léku do zásoby a informací o refundaci zdravotní pojišťovnou i příslušné legislativě jsou dostupné v sekci ODBORNÁ VEŘEJNOST 


Doporučujeme, aby se všechny domácnosti, zejména ty, kde vyrůstají malé děti, vybavily alespoň jedním balením aktivního (černého) uhlí (přípravky Carbosorb nebo Carbotox). Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku. V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní. O tom, kdy je třeba aktivní uhlí podat, nebo kdy je naopak jeho podání nežádoucí, rozhodne konzultace s TIS.

 

kpl

Od roku 1963 poskytujeme informace o první pomoci a léčení akutních otrav.

Základní informace o jedech které se kolem nás běžně vyskytují najdete v sekci Informace pro veřejnost. Obsahuje mimo jiné důležité informace pro rodiče.

Informace pro odborníky, jako jsou údaje o antidotech najdete v sekci informace pro odborníky.

O historii centra a našem týmu se dočtete v sekci Středisko, kde také najdete kontakty.

European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
Jsme členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů EAPCCT

 

 


Partneři TIS: Linka bezpečí


Rychlý kontakt:   Akutní otravy: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Ostatní v sekci Kontakty


Nahoru