JAK POSTUPOVAT PŘI ÚKLIDU RTUTI Z ROZBITÉHO TEPLOMĚRU

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť nepředstavuje riziko pro zdraví člověka. V případě, že byste Vy nebo někdo jiný byli vystaveni působení rtuti a následně měli zdravotní obtíže, kontaktujte svého praktického lékaře.

Kuličky rtuti můžete sami snadno sesbírat z rovného a hladkého povrchu. Pokud by se však rozlitá rtuť obtížně odstraňovala (např. po proniknutí do koberce) nebo kdyby množství rozlité rtuti bylo větší, než odpovídá jednomu teploměru, zajistěte kontaminovaný prostor a kontaktujte příslušnou hygienickou stanici.

  1. Místnost, kde došlo k rozlití rtuti, dobře větrejte. Děti a domácí zvířata nepouštějte na kontaminované místo.
  2. Jestliže se kuličky rtuti dostaly do koberce nebo čalounění, sesbírejte je do uzavíratelné nádobky. Nevysávejte kontaminované místo vysavačem, protože byste kontaminovali sáček /vnitřek vysavače a rtuť by se pak při dalším vysávání odpařovala do vzduchu. Pokud jste to již provedli, je třeba obsah vysavače vysypat do plastového pytle a zlikvidovat jako nebezpečný odpad.
  3. K úklidu nepoužívejte mop ani smeták, také jejich kontaminované části by bylo třeba bezpečně zlikvidovat.
  4. Kuličky rtuti rozsypané na tvrdém povrchu můžete sesbírat pomocí lepicí pásky, smést pomocí tvrdého papíru do uzavíratelné nádobky nebo nasát do plastové stříkačky. Nádobku/stříkačku, použitý tvrdý papír a rozbité sklo z teploměru uložte do dvojitého plastového obalu a informujte se na příslušné hygienické stanici na možnosti likvidace.
  5. Dobře prohlédněte celé kontaminované místo, použijte i baterku.
  6. K úklidu nepoužívejte domácí čisticí prostředky, které obsahují chlór. Tyto chemikálie se rtutí reagují, a přitom se uvolňují toxické výpary.
  7. Kovovou rtuť, která se vylila do dřezu, je třeba při demontáži odpadního potrubí v U-kolínku zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

Po likvidaci rtuti místnost důkladně větrejte otevřeným oknem, alespoň po 24 hodin.

Rtuť požitá v malém množství nepředstavuje zdravotní riziko – je však nebezpečná pro dlouhodobém vdechování i nízkých koncentrací par, protože se v těle snadno kumuluje.

 

Kontakt na toxikologickou laboratoř pro případnou analýzu rtuti v krvi nebo v moči:

Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.: vedoucí Toxikologické laboratoře Kliniky pracovního lékařství VFN,
tel. 224 964 635,
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.