Obchodní přípravky

JAK ZJISTIT NEBEZPEČNÉ LÁTKY V OBCHODNÍCH PŘÍPRAVCÍCH?

U obchodních přípravků je klíčové jejich chemické složení a koncentrace jednotlivých složek. V řadě případů je rámcové složení uvedeno na etiketě obalu, přesto je ideální zjistit složení přesněji, což uvádí tzv. bezpečnostní list přípravku (anglicky Material Safety Data Sheet, německy Sicherheitsdatenblatt). V mnoha případech jej lze najít na internetu. TIS sice dostává tyto bezpečnostní listy od výrobců/dovozců, někdy je však musí rovněž vyhledávat. Sami se tím ale nezdržujte a volejte rovnou k nám. Pokud čekáte na spojení, nalezením bezpečnostního listu můžete naši odpověď urychlit. Je třeba zadat přesný název přípravku!

 

POZOR – VĚTŠINA PŘÍPRAVKŮ – VČETNĚ SAPONÁTŮ - JE NEBEZPEČNÁ PRO OKO, KTERÉ JE TŘEBA VYPLACHOVAT VODOU PO 5-10-VÍCE MINUT!

 

Bezpečnostní list kromě mnoha dalších údajů uvádí konkrétní chemické látky, jejich klasifikaci nebezpečnosti i podíl v přípravku v %

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ÚČINNÉ LÁTKY

PRVNÍ POMOC při požití

RIZIKO při požití

Avivážní prostředky

Kvartérní amoniové sloučeniny (kationaktivní saponáty)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, mléko nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam.

Možný různý stupeň podráždění sliznic v závislosti na koncentraci jednotlivých složek.

Čisticí prostředky na WC a sanitární keramiku

Chlornan sodný, kyseliny

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, mléko nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam. Nepokoušejte se o neutralizaci.

Možný různý stupeň podráždění až poleptání sliznic v závislosti na koncentraci jednotlivých složek. POZOR – Nemísit vzájemně – hrozí uvolnění plynného chlóru!

Čističe potrubí (odstraňovače usazenin v odpadech), čističe sporáků a grilů

Louhy (nejčastěji hydroxid sodný)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, mléko

nebo čaj. Aktivní uhlí není vhodné! Nepokoušejte se o neutralizaci.

Možné podráždění nebo poleptání sliznic. Pozor: aktivní uhlí znesnadňuje následující vyšetření.

Lešticí prostředky do myček nádobí

Saponáty s obsahem slabých organických kyselin (nejčastěji citronové)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, mléko nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam.

Podráždění sliznic. Zvracení a průjem se ztrátou tělesných tekutin. Nebezpečné je zvracení, vdechnutí pěny do plic a zánět plic.

Minerální oleje

Alkany a parafíny

Nevyvolávejte zvracení. Aktivní uhlí v malém množství je vhodné. Dejte zapít vodou nebo čajem.

Průjem se ztrátou tělesných tekutin. Nebezpečné je zvracení, vdechnutí oleje do plic a zánět plic.

Modrá skalice

Síran měďnatý

Po větším množství (více než obsah lžíce) se pokuste vyvolat zvracení. Dejte napít mléko, vodu nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam.

Poleptání sliznic. Celková otrava mědí.

Mycí prostředky do myček nádobí

Saponátové přípravky, disilikáty, enzymy

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít mléko, vodu nebo čaj. Aktivní uhlí není vhodné.

Podráždění sliznic.

Mycí prostředky na ruční mytí nádobí. Prací gely, gelové kapsle, prací prášky

Saponáty (neionogenní a anionaktivní tenzidy)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, čaj nebo mléko. Podat adsorbens plynu (dimeticon) nebo aktivní uhlí v malém množství.

Průjem se ztrátou tělesných tekutin. Nebezpečné je zvracení kvůli vdechnutí pěny do plic a vzniku zánětu.

Mýdlo toaletní nebo jádrové

Směs sodných a draselných solí vyšších mastných kyselin

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, čaj nebo mléko. Aktivní uhlí nemá význam.

Průjem se ztrátou tělesných tekutin. Nebezpečné je zvracení kvůli vdechnutí pěny do plic a možnému vzniku zánětu.

Nemrznoucí směsi (pro automobily a topné soustavy)

Etylénglykol

Dospělí ihned: 120–150 ml 40% destilátu (např. vodka, brandy, nebo 500 ml piva). Děti ihned: pivo v dávce 15 ml/kg tělesné hmotnosti

Ovlivňuje stav vědomí. Poškozuje ledviny.

Odstraňovače skvrn na prádle (bělicí prostředky)

Peroxid vodíku, chlornan sodný

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, čaj nebo mléko. Aktivní uhlí nemá význam.

Možné podráždění sliznic v závislosti na koncentraci jednotlivých složek. Při zvracení vdechnutí pěny do plic a vznik chemického zánětu.

Organická rozpouštědla 

Aceton, toluen, xylen, trichlóretylén, perchlóretylén, syntetická ředidla

Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko, tuky, alkohol. Aktivní uhlí nemá význam.

Ovlivňují stav vědomí.

Benzín, petrolej, nafta, leštěnky na nábytek         s benzínem, lampové oleje

Nevyvolávejte zvracení, může vést k vdechnutí látky do plic! Nepodávejte mléko, tuky, alkohol. Aktivní uhlí (1 tbl) může přinést úlevu.

Nebezpečné je zvracení kvůli snadnému vdechnutí látky do plic a vzniku zánětu (látky s nízkým povrchovým napětím, vzlínají). Ovlivňují stav vědomí.

Ethanol (alkohol)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte pít sladký čaj. Aktivní uhlí nemá význam.

Ovlivňuje stav vědomí.

Methanol (metylalkohol)

Dospělí ihned: 120–150 ml 40% destilátu (např. vodka, brandy, nebo 500 ml piva) Děti ihned: pivo v dávce 15 ml/kg tělesné hmotnosti

Ovlivňuje stav vědomí. Poškozuje zrak až k trvalé slepotě.

Chlorované uhlovodíky (tetrachlórmetan, chloroform) k průmyslovému použití s vysokou toxicitou

Vyvolejte zvracení. Nepodávejte mléko, tuky, alkohol. Aktivní uhlí nemá význam.

Ovlivňují stav vědomí. Poškozují játra a ledviny.

Prostředky k odstraňování vodního kamene v konvicích

Různé kyseliny, především slabé organické (octová, citrónová)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít mléko, vodu nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam. Nepokoušejte se o neutralizaci.

Možné podráždění sliznic v závislosti na koncentraci jednotlivých složek.

Vodní sklo

Metakřemičitan sodný nebo draselný

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít mléko, vodu nebo čaj. Aktivní uhlí nemá význam. Nepokoušejte se o neutralizaci.

Poleptání sliznic

WC bloky, závěsy, disky, „kytičky

Saponáty (neionogenní a anionaktivní tenzidy)

Nevyvolávejte zvracení. Dejte napít vodu, čaj nebo mléko. Podat adsorbens plynu (dimeticon) nebo aktivní uhlí v malém množství.

Průjem se ztrátou tělesných tekutin. Nebezpečné je zvracení kvůli vdechnutí pěny do plic a vzniku zánětu.