DÁVKY N-ACETYLCYSTEINU 20 hod 2 infuze

Jde o standardní léčbu, nahrazující dřívější 21hod léčbu antidotem s více nežádoucími reakcemi (TOXINZ 4/2020).


DĚTI do 14 let

I když se N-acetylcystein doporučuje podávat intravenózně v 5% glukóze, u dětí je pro riziko hyponatrémie vhodnější jej podat v ½ N (0,45%) nebo 1N fyziologickém roztoku (0,9%).
Dávky NAC u dětí jsou analogické dávkám u dospělých.

 

  1. INFUZE 2. INFUZE
Trvání 4 hod 16 hod
Dávka 200 mg/kg 100 mg/kg
Roztok fyziologický roztok fyziologický roztok
Množství roztoku do 7 ml/kg t. hm. (až 500 ml) do 14 ml/kg t. hm.  (až 1000 ml)

DOSPĚLÍ A DĚTI od 14 let

Dávkovací tabulka N-acetylcysteinu ukazuje množství spočítané pro podle hmotnosti pacienta (zaokrouhlené na nejbližších 10 kg)
Gravidní ženy: počítá se nynější tělesná hmotnost
Osoby s nadváhou: počítá se dávka maximálně pro 110 kg

Tabulka je zveřejněna na webu TIS www.tis-cz.cz v odkazu Odborná veřejnost

  

1. INFUZE

2. INFUZE

Trvání

4 hod

16 hod

Dávka

Roztok

200 mg/kg

500 ml glukózy

100 mg/kg

1000 ml glukózy

Výpočet / kg

NAC (g) = 0,2 x t.hm. (kg)

NAC (g) = 0,1 x t.hm. (kg)

50 kg 

10 g

100 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 400 ml 5% glukózy 

5 g

50 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 950 ml 5% glukózy

60 kg 

12 g

120 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 380 ml 5% glukózy 

6 g

60 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 940 ml 5% glukózy

70 kg  

14 g

140 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 360 ml 5% glukózy

7 g

70 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 930 ml 5% glukózy

80 kg

16 g

160 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 340 ml 5% glukózy 

8 g

80 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 920 ml 5% glukózy

90 kg 

18 g

180 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 320 ml 5% glukózy 

9 g

90 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 910 ml 5% glukózy

100 kg 

20 g

200 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 300 ml 5% glukózy 

10 g

100 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 900 ml 5% glukózy

110 -více kg

(dávka NAC

se již více nezvyšuje)  

22 g

220 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 280 ml 5% glukózy

11 g

110 ml 10% N-acetylcysteinu

přidat do 890 ml 5% glukózy

 

1 amp. ACC Injekt = 300 mg NAC ve 3 ml, obvyklá dávka je 300 mg/kg.
Celkový počet ampulí: 1 amp /kg = např. pro 70 kg hmotnost = 70 amp (21 g).
Rychlost první infuze je 125 ml/hod a druhé infuze 62,5 ml/hod.
V PŘÍPADĚ VELKÉHO PŘEDÁVKOVÁNÍ – tj. při koncentracích paracetamolu dvojnásobných proti linii nomogramu se doporučuje zdvojnásobit 2. infuzi (16 hod) na 200 mg/kg, celková dávka je pak 400 mg/kg.
V PŘÍPADĚ EXTRÉMNÍHO PŘEDÁVKOVÁNÍ – tj. při koncentracích paracetamolu trojnásobných proti linii nomogramu nebo dávce 50 g nebo 1 g/kg (použít nižší hodnotu), ALT 17 µkat/l, zdvojnásobení 2. infuze na 200 mg/kg a zvážit podání ještě vyšší dávky.