Jak si zamluvit a akutně vyzvednout lék

1. Telefonicky informujte Toxikologické informační středisko, jaké antidotum/antiinfektivum potřebujete a v jakém množství, na telefonních linkách 224 919 293 nebo 224 915 402.
Současně se prosím domluvte, kdy si lék budete chtít vyzvednout. V neakutních případech je to možné v pracovní dny od 7:30 do 16:00, v akutních případech kdykoli po domluvě s lékařem pohotovostní služby TIS.

 

2. Vytiskněte a vyplňte 2x formulář: „ŽÁDOST POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB O POSKYTNUTÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Z TOXIKOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA VFN“
odkaz na

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O LÉK AKUTNĚ

 

3. Formulář vyplněný 2x je třeba doručit na adrese:
Toxikologické informačním středisko (1. patro), Na Bojišti 1, Praha 2, 128 00.
Jeden formulář dostanete podepsaný od TIS zpět současně s požadovaným lékem. Jedná-li se o léčebný přípravek uchovávaný v chladničce, je nutné zajistit jeho přepravu v chladícím boxu.

 

4. Stejný postup platí i při objednávání a vyzvedávání antidota/antiinfektiva v konsignačním skladu ve FN Olomouc na Oddělení urgentního příjmu, telefon 588 442 653.

 

5. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří léčivé přípravky vyžádané od TIS VFN podají pacientům, jsou povinni zasílat na TIS VFN kopie propouštěcích zpráv léčených pacientů a uvádět v nich informace o účinnosti léčby, nežádoucích účincích, počtu použitých balení, případně další důležité informace, protože TIS jako předkladatel každého specifického léčebného programu (SLP) je povinen 1x ročně podávat zprávu o počtu léčených pacientů, o výskytu možných nežádoucích účinků a počtech použitých balení daného léčivého přípravku MZ a SÚKL.

 

6. Propouštěcí zprávu lze TIS zaslat poštou nebo e-mailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. při zachování zásad GDPR – lze také vynechat údaje identifikující pacienta, včetně rodného čísla, tyto údaje máme již k dispozici z Vašeho formuláře.