Rostliny

 

Tis

Upozornění: Jakékoli použití fotografií z tohoto webu je zakázáno.

K požití částí rostlin dochází hlavně v dětském věku, u dospělých někdy záměnou za některé druhy zeleniny, výjimečně i v rámci sebevražedných pokusů dospělých nebo adolescentů.

Zapamatujte si:

Požije-li Vaše dítě plod nebo jinou část rostliny, o jejíž nebezpečnosti nic nevíte, zachovejte klid. Nervozita, spěch a nevhodná opatření mohou dítě ohrozit víc než požitá část rostliny.

Obrázek alba


ROZPOZNÁNÍ ROSTLIN - identifikace pomocí programu v mobilním telefonu, počítači (zaměří se na listy, plody, květ, kůru, celkový vzhled rostliny) - program PlantNet určování rostlin, plantnet-project.org
Get it on Google Play
Zkuste určit, o jakou rostlinu se jedná. Vyfoťte ji, a pokuste se identifikovat ji např. pomocí databáze pro elektronické určování rostlin v mobilu/ počítači PlantNet – odkaz výše (plantnet-project.org) a potom zavolejte na TIS.
Pokud se vám nepodaří rostlinu určit, kontaktujte nás, dáme Vám kontakt na botanika, který rostlinu určí podle popisu nebo podle e-mailem nebo mobilem zaslané fotografie. Potom se s námi event. znovu poradíte o dalším postupu.

Pokud s dítětem jedete k lékaři, nezapomeňte s sebou vzít dostatečně názorný vzorek požité rostliny (např. větévku s plody i listy apod.) nebo její fotografii.

První pomoc:

Několik tablet aktivního uhlí (pro malé děti rozdrcených a rozmíchaných do nápoje, jogurtu, dětské přesnídávky apod.) dostatečně zapít, nejlépe čajem
U rostlin způsobujících po požití bolestivé otoky v dutině ústní – ihned dát cucat led, zmrzlinu nebo dát pít chladný nápoj; nepodávat aktivní uhlí. Při potížích ihned zajistit lékařskou pomoc.

Prevence otrav dětí rostlinami v domácnosti:

Informujte se o toxicitě zakoupených a domácnosti pěstovaných rostlin.
Nepěstujte jedovaté rostliny v domácnosti s malým dítětem.
Nepěstujte rostliny s trny a ostrými okraji listů v domácnosti s malým dítětem.
Nestavějte pokojové rostliny na podlahu.
Nevyhazujte zbytky jedovatých a nebezpečných rostlin do volně přístupného odpadkového koše.

Prevence otrav dětí venkovními rostlinami:

Při pobytu venku zajistěte trvalý dozor nad dítětem.
Nepěstujte jedovaté rostliny na vlastní zahradě.
Poučte děti, aby bez svolení dospělého nejedly žádné plody.

První pomoc obecně:

viz Co dělat při akutní otravě dítěte