Rostliny

 

Tis

Upozornění: Jakékoli použití fotografií z tohoto webu je zakázáno.

K požití částí rostlin dochází hlavně v dětském věku, u dospělých někdy záměnou za některé druhy zeleniny, výjimečně i v rámci sebevražedných pokusů dospělých nebo adolescentů.

Zapamatujte si:

Požije-li Vaše dítě plod nebo jinou část rostliny, o jejíž nebezpečnosti nic nevíte, zachovejte klid a násilně s dítětem nemanipulujte!
Násilí, nervozita, spěch a nevhodná opatření mohou dítě ohrozit víc než požitá část rostliny.
Snažte se co nejrychleji určit, o jakou rostlinu se jedná a zavolejte na TIS.
Pokud se vám nepodaří rostlinu určit, vyfoťte ji a kontaktujte nás. Na TIS získáte kontakt na botanika, který rostlinu identifikuje podle popisu nebo podle e-mailem nebo mobilem zaslané fotografie. Potom se s námi znovu poradíte o dalším postupu.
Pokud s dítětem jedete k lékaři, nezapomeňte s sebou vzít dostatečně názorný vzorek požité rostliny (např. větévku s plody i listy apod.) nebo její fotografii.

První pomoc:

Několik tablet aktivního uhlí (pro malé děti rozdrcených a rozmíchaných do nápoje, jogurtu, dětské přesnídávky apod.) dostatečně zapít, nejlépe čajem
U rostlin způsobujících po požití bolestivé otoky v dutině ústní – ihned dát cucat led, zmrzlinu nebo dát pít chladný nápoj; nepodávat aktivní uhlí. Při potížích ihned zajistit lékařskou pomoc.

Prevence otrav dětí rostlinami v domácnosti:

Informujte se o toxicitě zakoupených a domácnosti pěstovaných rostlin.
Nepěstujte jedovaté rostliny v domácnosti s malým dítětem.
Nepěstujte rostliny s trny a ostrými okraji listů v domácnosti s malým dítětem.
Nestavějte pokojové rostliny na podlahu.
Nevyhazujte zbytky jedovatých a nebezpečných rostlin do volně přístupného odpadkového koše.

Prevence otrav dětí venkovními rostlinami:

Při pobytu venku zajistěte trvalý dozor nad dítětem.
Nepěstujte jedovaté rostliny na vlastní zahradě.
Poučte děti, aby bez svolení dospělého nejedly žádné plody.

První pomoc obecně:

viz Co dělat při akutní otravě dítěte