METANOL - Doporučení pro nemocnice

Mít v nemocnici pohotovostní zásobu 10% sterilního alkoholu v 5% glukóze pro nitrožilní podání (!), v případě absence zásoby začít hned s podáváním etanolu NG sondou, nečekat na přípravu sterilního roztoku;
Zajistit dostupnost hemodialýzy pro pacienty s těžkou otravou;
Zajistit v nemocnici zásobu aktivní redukované formy kyseliny listové pro i.v. podání – Leukovorin, Vorina, Calciumfolinat; začít podávat přípravek i při pouhém podezření na otravu (v případě absence uvedených léků začít podávat běžnou kyselinu listovou v tabletách per os)

 

Specifická doporučení k léčbě intoxikace

Pátrat po anamnestických údajích o konzumaci alkoholu v průběhu posledních 48-72 hodin;
Nečekat na výsledky stanovení hladiny metanolu z toxikologické laboratoře a hned začít s léčbou v případech, kdy:
a) pacient má symptomy příznačné pro otravu metanolem;
b) pacient má alespoň dvě nespecifická laboratorní kritéria a zároveň požití jakéhokoli množství suspektního alkoholu:
- osmolální gap více než 10 mOsm/l nad kalkulovanou normální osmolalitu
- metabolická acidóza (pH arteriální krve pod 7,3; bikarbonát v séru pod 20 mEq/l),
- vysoký aniontový gap (v pozdějších fázích).

Konzultovat telefonicky Toxikologické informační středisko VFN v Praze
na tel. 224 91 92 93, 224 915 402 pro odbornou toxikologickou informaci

 

Metabolismus

Asi z 80 % se pomalu metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a dále aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravenčí. Detoxikace kyseliny mravenčí se uskutečňuje za účasti kyseliny listové, jejíž kapacita je individuálně velmi rozdílná. Při otravě dochází k těžké metabolické acidóze způsobené kyselinou mravenčí, která poškozuje také buňky oční sítnice.

 

Klinický obraz

Prvními příznaky otravy bývají stav opilosti (ebrieta), gastritida, po latenci 8 až 30 hodin poruchy visu, slepota, křeče, kóma a smrt. Při současném požití s alkoholem se doba latence prodlužuje.
Zjišťuje se zvýšená osmolalita séra (zvýšení koncentrace metylalkoholu v séru o 1000 mg/l zvyšuje osmolaritu asi o 31 mosmol/l) a těžká metabolická acidóza. Na očním pozadí bývá hyperémie a edém v oblasti nervus opticus. Slepota byla popsána již po požití 15 ml metylakoholu, smrt po 30-240 ml.

 

Terapie

Jako antidotum působí látky, které saturují alkoholdehydrogenázu.
Etylalkohol pro první pomoc v množství 50-60 ml etylakoholu, tj. asi 150 ml 40% destilátu. Hladinu alkoholu je třeba udržovat na 1-1,5 promile. Proto se dále podává zpravidla kontinuálně 10% etylalkohol i.v. v infuzi 5% glukózy. Lze začít podáváním alkoholu per os, dávka je asi 15-30 ml 40% alkoholu pro osobu o hmotnosti 70 kg na hodinu, existují však dosti výrazné individuální rozdíly.
Indikace další terapie etylalkoholem: Metylalkohol v krvi nad 200 mg/l nebo osmolární gap nad 10 mosmol/l (nezpůsobený etanolem) a současně údaj o požití významného množství metanolu nebo zjištěná metabolická acidóza.
Leukovorin (= kyselina folinová, aktivní forma kys. listové), urychluje rozklad kyseliny mravenčí na netoxické metabolity (doporučená dávka je 50-70 mg i.v. každé 4 hodiny po dobu 24 hod) LEUCOVORIN, CALCIUM FOLINATE inj. sol. má pozitivní vliv na oční postižení.
Kyselina listová je méně vhodná (doporučená dávka je 50 mg i.v. každé 4 hodiny, 6 dávek, Acidum folicum Léčiva 10 mg/tbl.).
Důležitá je péče o základní vitální funkce a korekce metabolické acidózy. Při hladině metylalkoholu v krvi nad 500 mg/l je indikována hemodialýza, která rychle odstraňuje metylalkohol i kyselinu mravenčí (avšak i etylalkohol, proto je jeho dávky třeba zvýšit asi na dvojnásobek).

 

Podrobnější informace

Telefonicky na tel. 224 91 92 93, 224 915 402
E-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.