JAK SI ZAKOUPIT LÉK DO ZÁSOBY zdravotnického zařízení

JDE O NEREGISTROVANÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ANTIDOTUM/ANTIINFEKTIVUM*

*kde předkladatelem SLP bylo Toxikologické informační středisko

 

Toxikologické informační středisko při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2 je předkladatelem, tj. určitým garantem tzv. specifických léčebných programů (SLP) na vybrané léčivé přípravky, které nejsou neregistrované v ČR. Seznam SLP najdete v Informacích pro odborníky na www.tis-cz.cz

Zdravotnická zařízení, která mají zájem, si mohou na základě schválených specifických léčebných programů objednat a zakoupit tato antidota/antiinfektiva do svých zásob na své náklady pomocí Formuláře „ŽÁDOST ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ LÉČIVÉHO PROSTŘEDKU Z LÉKÁRNY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE pro předzásobení zdravotnického zařízení na jeho náklady“ na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., neboť jedině tato lékárna má oprávnění k nákupu těchto léčiv.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O LÉK DO ZÁSOBY z lékárny VFN

 

TIS jako garant specifického léčebného programu podává 1x ročně zprávu o počtu objednávek, spotřebě, účinnosti léčby, případně o nežádoucích účincích tohoto léčiva zařazeného v tomto programu Ministerstvu zdravotnictví ČR a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Pro zdravotnická zařízení, která si chtějí pořídit do vlastních zásob antidotum/antiinfektivum

Z toho plyne povinnost zaslat dvě zprávy pro Toxikologické informační středisko:

  1) Počet balení a doba použitelnosti (dopsat) takto objednaného léčivém přípravku

  2) Propouštěcí nebo ambulantní zpráva v případě aplikace antidota/antiinfektiva ošetřujícím lékařem s údajem o průběhu a účinnosti léčby a počtu použitých balení

Prosíme o zaslání na adresu:

Toxikologické informační středisko KPL VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1 128 00 Praha 2 nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.