Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

 

Tel: 224 919 293, 224 915 402

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Laické i lékařské dotazy na akutní intoxikace se řeší výhradně na přímých telefonních linkách TIS

224 91 92 93 a 224 91 54 02 !

 

 

Ostatní kontaktní telefonní čísla a e-mailové adresy nejsou určeny k poskytování konzultací, jde o pracovní kontakty.

Tazatele, kteří prostřednictvím e-mailu chtějí zkonzultovat jiné problémy dlouhodobějšího charakteru upozorňujeme na skutečnost, že jako zdravotnické zařízení potřebujeme celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu pacienta. Proto je rovněž nejvhodnější telefonický kontakt.

 


TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

 

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, Praha 2

 

Přednosta:  doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Telefon: 224 964 155 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska:

 

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Telefon: 224 964 532 Fax: 224 964 325 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

phone  224 964 532

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

phone  224 964 155

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Hana Farná

phone  224 964 523

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Jiří Hlušička   224 964 151
224 964 534

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Eliška Procházková 224 964 534
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

MUDr. Kateřina Kotíková 224 964 234
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PharmDr. Zuzana Kolpach 224 964 534
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.