TIS

Kontakty TIS

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

AKUTNÍ TELEFONY 224 91 92 93 a 224 91 54 02  a jen při poruše tel 725 103 658 (jinak na tomto telefonu nemusí být toxikolog!)

Laické i lékařské dotazy na AKUTNÍ INTOXIKACE lidí a zvířat se řeší výhradně na přímých telefonních linkách TIS po 24 hod denně.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lze použít ke konzultaci problému neakutního charakteru, odpověď se neposkytuje okamžitě. I zde je nutné dodat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu pacienta. Proto je rovněž nejvhodnější telefonický kontakt.

TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod, karcinogenitou, nežádoucími účinky léků, vlivem chemických látek na životní prostředí.

Odkazy na příslušné instituce najdete v záložce ODKAZY.

 


Přednosta kliniky:  prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Telefon: 224 964 155 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vedoucí Toxikologického informačního střediska: MUDr. Kateřina Kotíková, Ph.D

Telefon: 224 964 234, 224 964 151, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tato telefonní čísla a e-mailové adresy nejsou určeny k poskytování akutních konzultací, jde o pracovní kontakty.

 

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

 224 964 532

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Milada Běhounková

 224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Hana Farná

phone 224 964 523 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Viktoriia Kolesnikova

 224 964 151 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Kateřina Kotíková, Ph.D

 224 964 234
224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PharmDr. Andrej Uličný  224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Bc Michal Čečrle   224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adéla Kříčková  224 964 151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.