Tis

Upozornění: Jakékoli použití fotografií z tohoto webu je zakázáno.

 

K požití dochází hlavně v dětském věku, u dospělých jen záměnou za některé druhy zeleniny, výjimečně dochází i k sebevražedným pokusům dospělých nebo adolescentů.

 

Zapamatujte si:

Požije-li vaše dítě plod nebo jinou část rostliny, o jejíž nebezpečnosti nic nevíte, nejednejte překotně a násilně s dítětem nemanipulujte!

Násilí, nervozita, spěch a nevhodná opatření mohou dítě ohrozit víc, než požitá část rostliny.

Snažte se co nejrychleji určit, o jakou rostlinu se jedná, a vyžádejte si radu odborníka TIS.

Pokud se vám nepodaří rostlinu určit, kontaktujte rovněž TIS. Zde získáte kontakt na odborníka, který rostlinu určí i podle slovního popisu, potom se znovu poradíte s TIS o dalším postupu.

Pokud s dítětem vyhledáte lékařskou pomoc, nezapomeňte sebou vzít dostatečně názorný vzorek požité rostliny (např. větévku s plody i listy apod.)

 

První pomoc:

několik tablet aktivního uhlí (pro malé děti rozdrcených a rozmíchaných do nápoje, jogurtu, dětské přesnídávky apod.) dostatečně zapít, nejlépe čajem

u rostlin způsobujících po požití bolestivé otoky v dutině ústní ihned dát cucat led, zmrzlinu nebo dát pít chladný nápoj; žádné aktivní uhlí, při potížích ihned zajistit lékařskou pomoc

 

Prevence otrav dětí rostlinami v domácnosti:

Informovat se o toxicitě zakoupených a domácnosti pěstovaných rostlin.

Nepěstovat jedovaté rostliny v domácnosti s malým dítětem.

Nepěstovat rostliny s trny a ostrými okraji listů v domácnosti s malým dítětem.

Nestavět pokojové rostliny na podlahu.

Nevyhazovat zbytky jedovatých a nebezpečných rostlin do volně přístupného odpadkového koše.

 

Prevence otrav dětí venkovními rostlinami:

Při pobytu venku zajistit trvalý dozor nad dítětem.

Nepěstovat jedovaté rostliny na vlastní zahradě.

Poučit děti, aby nejedly žádné plody bez svolení dospělého.

Znát spolehlivý kontakt na odborníka, který v případě nehody určí, o jakou rostlinu se jedná

 

První pomoc obecně: odkaz na obecnou první pomoc při požití